op het internet op deze website (townandtraffic.nl)

Artikelen


60505 Verkeersslachtoffers.pdf
 1993 en 2003; naar leeftijd en ernst van het ongeval.
60505 LagenInspraakWTC.pdf
 B. Bach: St.Stad & Verkeer (2002) Drie pagina's tekst met negen prenten hoe met gestileerde notatie in lagen van de stadsplattegrond inspraakwensen bespreekbaar te maken, alsmede de casus 'Station Amstel' waar deze aanpak me-ningsverschillen tussen beleid, ontwerpers en belanghebbenden omboog tot ontwerp-uitdagingen.
60505 Schatten intensiteit.pdf
 B. Bach en George Hotze (2003) Aanbevelingen hoe voor inspraak of t.b.v. stedenbouwkundig schetsontwerp de verkeersintensiteit en de oversteekbaarheid globaal (zgn. Quick & Dirty) te ramen.
30911 Lage PDF Def MCs LightRail.pdf
 Gebaseerd op de Light Rail excursie van de Faculteit Bouwkunde stelde B. Bach een Engelstalig, ontwerpgericht dictaat voor de (2003) Master Class Stedenbouw. Op basis van veel prenten, kaarten en schema's geeft het gereedschappen hoe stedenbouw de Modal Split van het openbaar vervoer kan verhogen. Met name wordt beschreven hoe Light Rail expoitabel kan worden. Ook komen stations, het voortransport en de kwaliteit van de publieke ruimte aan de orde. Cases: San Diego, Karlsruhe, Heilbron, Grenoble en Lyon
60504 VuistregelsVeilSchool.pdf
 Tien ontwerpaanbevelingen (2004) van de Fietsersbond ENFB Afd. Delft en de 3VO / VVN voor verkeers- en stedenbouwkundigen voor een veilige schoolomgeving.
60505 GemDuaalBestuur.pdf
 In het kader van Duaal Bestuur stelde B. Bach voor de Amsterdamse Deelgemeente Westerpark een handleiding op voor de Raadscommissie Verkeer die samenhang tussen stedenbouw, verkeer en milieu zo optimaliseert dat de besluitvorming versnelt en gemeentelijke diensten worden uitgelokt tot vernieuwende initiatieven.
40327 Bratislawa LightRail.pdf
 Beschouwing over het gebruik van Light Rail als stedenbouwkundig 'ontwerp-gereedschap'. Als casus dient de kans op een Light Rail verbinding Wenen-Bratislawa (Congresbijdrage 9te International Scientific Conference MOBILITA '04; Bratislava 6 May 2004).
61010 Purmer-MeerHaltes.pdf
 'Purmer-Meer' in competitie werken aan een verstedelijkingsmodel voor de oostflank van de Purmer. Het betreft vooral stappen en tips om milieuvriendelijk collectief van de grond te krijgen in een stadsuitleg van 25 a 50.ooo woningen.
stationswijk
artikelen
St. Stad & Verkeer / Town and Traffic Foundation
Contact : +31 (0)23 525 2833, +31 (0)6 2036 6860 /
VOORZITTER: A. M. Rootveld
COORDINATOR:
 
Ir. Boudewyn Bach (S.H.O.)
Stedenbouwkundig & Civiel Ingenieur
Postadres : Nic. Maesstraat 83-1 1071 PS Amsterdam
NEDERLAND
No. KvK: S 224695 Haarlem en Omstreken
©2006 Town & Traffic created and designed by Alex Hakkenberg